Intencje mszalne

Zapraszamy do zapoznania się z porządkiem nabożeństw na najbliższy tydzień. Jeśli możesz włącz się we wspólną modlitwę. Jezus czeka!

NIEDZIELA – 18.02.2018 r. – I Niedziela Wielkiego Postu

700     1) Za + Celinę Janaszek (greg. I)

         2) Za + Tadeusza Dawid (greg. XXI)

830     1) INTENCJA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI

         2) Za ++ rodziców Nikodema i Emmę, braci, siostry, pokrewieństwo z rodzin Kiedrowskich i dusze czyśćcowe

1000   1) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Ireny i Ryszarda Skirzewskich z okazji 50 rocznicy ślubu oraz w intencji syna Radosława z okazji 49 rocznicy urodzin i o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

         2) Do Boskiej Opatrzności z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo, dary Ducha Świętego i zdrowie dla Haliny i Bogusława z okazji 45 rocznicy ślubu oraz o potrzebne łaski dla całej rodziny

PO MSZY CHRZEST: Antoni Lewandowski

1130   1) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o zdrowie i Boże błogosławieństwo oraz potrzebne łaski dla Janiny i Józefa Suchodolskich z okazji 50 rocznicy ślubu

         2) Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Małgorzaty i Adama z okazji kolejnej rocznicy ślubu

         3) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Waldemara Konefał z okazji 50 rocznicy urodzin

PO MSZY CHRZEST: Hanna Zawada

1600   Za ++ Irenę Skotnicką, Janinę Orłowską, Radosława Szeląg, Stefanię Juszczyk, Jana i Zbigniewa Witko w kolejne rocznice śmierci, ++ z rodziny

1700     GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

1800     Do Boskiej Opatrzności przez wstawiennictwo MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla męża Juliana Negrycz-Berezowskiego z okazji urodzin

Poniedziałek – 19.02.2018 r.

700     Za + Tadeusza Dawid (greg. XXII)

800        Za + Celinę Janaszek (greg. II)

1800     1) Za ++ rodziców Martę, Klarę i Antoniego Czudaj, ++ z rodziny

         2) Do Boskiej Opatrzności z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Elżbiety Flejszar z okazji kolejnej rocznicy urodzin oraz w pewnej intencji

Wtorek – 20.02.2018 r.

700        Za ++ rodziców Magdalenę i Stanisława Mikołajczyków

800        Za + Celinę Janaszek (greg. III)

1730     NABOŻEŃSTWO KU CZI BŁ. CZESŁAWA

1800     1) Ku czci bł. Czesława w intencji Parafian

         2) Do Miłosierdzia Bożego za wstawiennictwem MB Pośredniczki Wszelkich Łask z podziękowaniem za otrzzymane łaski z prośbą o zdrowie, opiekę i błogosławieństwo na dalsze lata życia dla mamy Jadwigi z okazji urodzin oraz o opiekę i błogosławieństwo dla całej rodziny

         3) Za + Tadeusza Dawid (greg. XXIII)

Środa – 21.02.2018 r.

700        Za + Tadeusza Dawid (greg. XXIV)

800        Za + Celinę Janaszek (greg. IV)

1730     NABOŻEŃSTWO DO MBNP

1800     1) W intencjach złożonych przez czcicieli MBNP

2) Za ++ rodziców Gertrudę i Józefa Lekner, bratową Marię, szwagra Reinholda, teściów Marię i Piotra Haga, pokrewieństwo

Czwartek – 22.02.2018 r. – Święto Katedry św. Piotra

700    Za + Tadeusza Dawid (greg. XXV)

800       Za + Celinę Janaszek (greg. V)

1630    DROGA KRZYŻOWA DLA DZIECI

1800     1) Do Boskiej Opatrzności za wstawiennictwem MBNP z podziękowaniem za otrzymane łaski z prośbą o dalsze Boże błogosławieństwo i zdrowie dla Michała z okazji urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

         2) Za + Jadwigę Klukowską w 30 dzień po śmierci – od Żywego Różańca

Piątek – 23.02.2018 r.

700     Za + Tadeusza Dawid (greg. XXVI)

800        Za + Celinę Janaszek (greg. VI)

1700     DROGA KRZYŻOWA Z WYPOMINKAMI

1800     1) Za + męża Marka, rodziców i pokrewieństwo z obu stron

         2) Za + ojca Jana Stefańczyka w kolejną rocznicę śmierci

1900   DROGA KRZYŻOWA DLA KANDYDATÓW DO BIERZMOWANIA

Sobota – 24.02.2018 r.

700      Za + Annę Półtorak, ojca Stanisława, brata Tadeusza, teściów Marię i Franciszka

800     Za + Celinę Janaszek (greg. VII)

1700     ADORACJA NAJŚWIĘTSZEGO SAKRAMENTU I SPOWIEDŹ ŚWIĘTA

1800   1) Za + Tadeusza Dawid (greg. XXVII)

         2) ZBIOROWA ZA ZMARŁYCH:

- Za + Ryszarda Dermin w 13 rocznicę śmierci, jego rodziców Marię i Karola, Barbarę Podolską w kolejną rocznicę śmierci, pokrewieństwo i dusze czyśćcowe

- Za ++ z rodziny Półtorak, Tomaszewiczów, Martyniaków, Beretów, Gorzeniaków, Mirosława Grzybka, Małgorzatę Hebda

- Za + Tadeusza Adamczyk w 30 dzień po śmierci

- Za + syna Jerzego Semenowicz w 2 rocznicę śmierci, rodziców, mamę Filipinę, żonę Barbarę, siostrę Władysławę, braci Stanisława i Józefa, teściową Bronisławę, teścia Mieczysława

NIEDZIELA – 25.02.2018 r. – II Niedziela Wielkiego Postu

700     Za + Tadeusza Dawid (greg. XXVIII)

830     1) Za ++ rodziców Jadwigę i Bogdana, rodzeństwo z obu stron

         2) Za + Celinę Janaszek (greg. VIII)

1000   1) Za + męża Eugeniusza Jesion w 3 rocznicę śmierci

         2) Za + męża, ojca i dziadka Kazimierza Chamielec w 3 rocznicę śmierci, ++ z rodziny i pokrewieństwa

1130   1) Za ++ rodziców Genowefę i Jana Baranów w kolejne rocznice śmierci, ich rodziców, dziadków, rodziców chrzestnych, rodzeństwo, dzieci, pokrewieństwo

         2) Za + Karola Kaźmirowicza w 7 rocznicę śmierci, jego żonę Feliksę

         3) W intencji Aleksandry Zagrobelnej z okazji 5 rocznicy urodzin oraz o Boże błogosławieństwo dla całej rodziny

PO MSZY CHRZEST: Pola Dzik

1600   Za + syna Mirosława Szczepanik w 12 rocznicę śmierci, męża Jana Tadeusza Szczepanik, rodziców Marię i Józefa, teściów Teofilę i Marcina

1700     GORZKIE ŻALE Z KAZANIEM PASYJNYM

1800     Za + Reginę Bednarz, Marię i Franciszka Bednarz, Gizelę Bednarz-Świerczek, ++ z rodziny Bednarz, Gorzkowski, dusze czyśćcowe