WYPOMINKI ZA ZMARŁYCH

Z tyłu kościoła wyłożone są kartki na tegoroczne wypominki, które można składać do białej skrzyni.