1984

Ostatecznie, 6 stycznia 1984 roku zezwolono na odprawianie, najpierw jednej, a później dwóch mszy świętych w niedziele i święta. Początki budowy kościoła były wyjątkowo trudne. Bagnisty teren powodował, że konieczne było wykonywanie w błocie głębokich wykopów, wielokrotne układanie betonowych płyt, utwardzanie gruzem i zalewanie betonem, aby w ten sposób stworzyć odpowiedni fundament dla mającego powstać monumentu.

W 1984 roku do pracy w tworzącej się parafii przybył pierwszy wikariusz – ks. Marcin Michalski. W tymże roku wykonano ogromną pracę polegającą na wymianie błotnistego gruntu wokół powstającej budowli na piasek i żwir i położono w tym miejscu około tysiąca drogowych płyt.