Męska Modlitwa

 Zapraszamy wszystkich mężczyzn na wspólną modlitwę

o dar męstwa, mądrości i zdrowia dla naszych rodzin

oraz o pokój dla Ojczyzny!