ZŁOTY JUBILEUSZ DIECEZJI ROZPOCZĘTY!!!!

Diecezja opolska została powołana na mocy bulli Pawła VI "Episcoporum Poloniae coetus" z dnia 28 czerwca 1972 r. Obchody złotego jubileuszu rozpoczęły się w Wielki Czwartek, a potrwają do Uroczystości Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata.
 
Podczas liturgii Mszy Krzyżma w katedrze opolskiej biskup Andrzej Czaj otworzył jubileuszowe drzwi święte. Najpierw trzykrotnie uderzał w nie pastorałem, a po ich otwarciu uklęknął w progu świątyni i modlił się w ciszy.
Gdy procesja dotarła do prezbiterium bp Paweł Stobrawa odczytał dekret Penitencjarii Apostolskiej, która udziela łaski odpustu zupełnego pielgrzymującym do katedry opolskiej w dniach od 14 kwietnia do 20 listopada br.
"Penitencjaria Apostolska na mocy władzy przyznanej jej przez Ojca Świętego Franciszka szczodrze obdarowuje jubileusz diecezji dołączonymi odpustami zupełnymi z zachowaniem zwykłych warunków należycie spełnionych: sakramentalna spowiedź, komunia św. i modlitwa w intencjach papieża. Odpust ten, który na sposób wstawienniczy może być także ofiarowany za dusze w czyśćcu, uzyskują wierni prawdziwie pokutujący, jeżeli nawiedzą kościół katedralny pw. Podwyższenia Krzyża Świętego w Opolu, biorąc udział w pielgrzymce i pobożnie uczestnicząc w obchodach jubileuszowych tam odprawianych lub przynajmniej przez stosowny okres czasu modląc się do Boga w intencji wierność Polski chrześcijańskiemu powołaniu, upraszania powołań kapłańskich i zakonnych oraz ochrony instytucji ludzkiej rodziny" - oczytał bp Paweł Stobrawa.
Odpust zupełny będą mogli uzyskać również wierni, którzy z powodu wieku i choroby, nie będą mogli pielgrzymować do katedry, ale będą łączyć się duchowo.
U końca Mszy św. biskup opolski dziękował wszystkim wiernym za modlitwę w intencji kapłanów. - Potrzebujemy kapłanów na co dzień, a jest ich coraz mniej. Słabą też na siłach. Potrzeba, byście kochani wspierali całe nasze prezbiterium nieustannie - mówił bp Czaja. Prosił też o modlitwę o nowe powołania.
Na zakończenie uroczystości bp Andrzej Czaja na mocy dekretu Penitencjarii Apostolskiej udzielił wszystkim uczestniczącym w liturgii błogosławieństwa papieskiego połączonego z odpustem zupełnym.