SZLACHETNA PACZKA

Od ponad 20 lat jest organizowana akcja "Szlachetna Paczka dla Dziecka Więźnia". Ideą projektu jest przygotowanie paczki, która zostanie dostarczona dzieciom więźniów na Święta Bożego Narodzenia. Każdy uczestnik projektu otrzyma list od więźnia. Katecheci i nauczyciele mogą zgłosić także swoich uczniów, którym przekażą listy. Swój udział w akcji należy zgłosić za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego. Szczegółowych informacji udziela ks. Jerzy Kostorz, dyrektor Wydziału Katechetycznego Kurii Diecezji Opolskiej (tel. 664 477 422).