fornt-img-n1

Wiadomości

Nadchodzące wydarzenia

7 sierpnia 201615:04

Niedzielna Liturgia Słowa

event cover
15 sierpnia 201615:06

Opolska Pielgrzymka na Jasną Górę

event cover
20 sierpnia 201608:50

Wydarzenie 4

event cover

Grupy parafialne

Zapraszamy do zapoznania się z naszymi grupami

member
Ministranci
member
Marianki
member
Róże różańcowe
member
Młodzież
member
Apostolstwo dobrej śmierci

Kapłani

W naszej parafii pracuje aktualnie czterech kapłanów

member
ks. Stanisław Dworzak
Proboszcz

Wyświecony na kapłana 11 maja 1980 roku w Opolu. W latach 1980 - 1983 r. był wikarym w Parafii Św. Trójcy w Bogacicy. W latach 1983 -1986 r. pracował jako wikariusz i duszpasterz akademicki przy parafii Przemienienia Pańskiego w Opolu. Następnie, w latach 1986-1992 był proboszczem w Górażdżach. Od 1992 roku jest proboszczem naszej parafii, oprócz tego pełni funkcję diecezjalnego kapelana osób niewidomych.

member
ks. Rafał Prusko
Wikariusz

Pochodzi z parafii św. Rodziny w Zawadzkiem, jest synem Jadwigi i Andrzeja Prusko. Ukończył Technikum Mechaniczno Hutnicze w Zawadzkiem. Ma siostrę Dorotę i brata Dariusza. Napisał pracę magisterską z liturgiki u prof. Helmuta Sobeczki pt. „Treści teologiczne w tekstach czterech Niedziel Adwentu”. Za ważną cechę współczesnego duszpasterza uważa autentyczność – życie tym, co głosi. W diecezji opolskiej najważniejszym wyzwaniem , według ks. Rafała, jest duszpasterstwo ludzi emigrujących do pracy i ich rodzin pozostających w diecezji. Jego hobby: liturgia, turystyka, akwarystyka, piłka nożna. Praktykę diakońską zrealizował w parafii ś.ś. Apostołów Piotra i Pawła w Opolu. Po święceniach był wikariuszem w Leśnicy i Raciborzu, od 2011 roku pracuje w naszej parafii, jest opiekunem ministrantów i marianek.

member
ks. Wojciech Janus
Wikariusz

Wyświęcony na kapłana 3.06.2006.Pochodzi z parafii św. Rocha
w Tułowicach. Jest absolwentem I LO w Opolu. Jako diakon praktykę duszpasterską odbył w parafii NSPJ w Raciborzu. Wpływ na jego powołanie miały spotkania młodzieży na Górze św. Anny oraz świadectwa księży. Interesuje go młodzieżowa muzyka religijna oraz turystyka górska. Obronił pracę magisterską na temat: „Prozodyczno-teologiczna koncepcja muzyki w traktacie
De musica św. Augustyna”. Poprzednio pracował w raciborskich parafiach NSPJ i św. Jana Chrzciciela. Od 2012 roku jest wikariuszem w naszej parafii.

member
ks. Andrzej Ochman
Rezydent

ur. 4 maja 1985 r. syn Renaty i Jerzego. Pochodzi z parafii pw. św. Karola Boromeusza w Staniszczach Wielkich. Maturę złożył w LO w Zawadzkiem. Długoletnia służba ministrancka i świadectwo życia spotkanych księży miały decydujący wpływ na jego powołanie. Jego hobby są wędrówki górskie, film, muzyka i teologia J. Ratzingera. Na temat eklezjologii obecnego Papieża napisał pracę magisterską. Jego zdaniem duszpasterz powinien być świadkiem wiary, a nie jej teoretykiem, kapłan odznaczający się głęboką duchowością i wiedzą powinien prowadzić do radosnej wspólnoty i pojednania z Bogiem i człowiekiem. Największym zadaniem duszpasterskim jest według ks. Andrzeja duszpasterstwo rodzin i katecheza dorosłych. Praktykę diakońską w parafii Najświętszego Serca Pana Jezusa w Raciborzu. Po święceniach pracował w Oleśnie, następnie został skierowany na studia specjalistyczne na KUL. Od 2014 roku jest rezydentem w naszej parafii. Oprócz zajęć duszpasterskich zajmują go prace nad doktoratem.