RÓŻANIEC

Pażdziernik, rozpoczynamy Nabożeństwa Różańcowe, codziennie o godz. 17.15. Przez cały miesiąć można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Matko Boska Różańcowa - módl się za nami!!!!