Zaproszenie do Chóru Parafialnego "Laudate Dominum"

Drodzy Pasjonaci Muzyki!

Zapraszamy na próby naszego

Chóru Parafialnego „Laudate Dominum”,

który od ponad 20 lat prężnie działa, ubogacając liturgię w naszej Parafii oraz w kościołach Opola i Opolszczyzny.

Wraz z zaprzyjaźnionymi chórami uczestniczymy w projektach muzycznych, również, dzięki TVP, o zasięgu ogólnopolskim,

występując m. in. na deskach Filharmonii Opolskiej.

Jedyne kryterium przyjęcia do Chóru to zamiłowanie

- wrodzone lub nabyte - do MUZYKOWANIA,

reszty nauczy Pani Dyrygent ;-)

Gwarantujemy miłą atmosferę i dużo dobrego śpiewania!

Zapraszamy na próby w poniedziałki o godz. 19:00

w salce w dolnym kościele.

Startujemy 9 września.

Przyjdź, spróbuj, poczuj muzykę!!!

Do zobaczenia!!!