Dziecię nam się narodziło!

Drodzy Parafianie i Goście przyjmijcie od nas serdecznie życzenia.
 

 

  

 

 

 

 

Naród kroczący w ciemnościach
ujrzał światłość wielką;
nad mieszkańcami kraju mroków
światło zabłysło.

Albowiem Dziecię nam się narodziło,
Syn został nam dany,
na Jego barkach spoczęła władza.
Nazwano Go imieniem:
Przedziwny Doradca, Bóg Mocny,
Odwieczny Ojciec, Książę Pokoju.

[Iz 9,1.5]

Prawdziwe Boże Narodzenie dokonuje się w naszych sercach, kiedy przyjmujemy do siebie Tego, który przyszedł by być Bogiem bliskim nas.

Chcemy Wam, drodzy Parafianie i Goście życzyć takiego właśnie doświadczenia. Niech to Dziecię wniesie w Wasze domy i rodziny swój pokój. Niech błogosławi każdemu poczynaniu i spełnia prośby zanoszone do Niego. Niech ten czas Świąt będzie czasem pojednania i życzliwości. Niech każdy dzień przepełniony będzie miłością rodzinną. Niech radość Bożego Narodzenia trwa jak najdłużej.

Wasi Duszpasterze