Śp. ks. Jan Bogacki

19 kwietnia zmarł ks. Jan Bogacki, byudowniczy i pierwszy proboszcz naszego kościoła.
 

W dniu 19 kwietnia 2018 r. odszedł do wieczności ks. Jan Bogacki, lat 69, emerytowany proboszcz parafii bł. Czesława w Górażdżach.

Eksportacja – w niedzielę 22 kwietnia 2018 r. o godz. 16.00 w kościele pw. bł. Czesława w Górażdżach;
Pogrzeb – w poniedziałek 23 kwietnia 2018 r. o godz. 11.00 w kościele pw. bł. Czesława w Górażdżach.

* * *

Polecajmy śp. ks. Jana Bożemu Miłosierdziu: Miłosierny Boże, spraw, aby Twój sługa, kapłan Jan, którego w ziemskim życiu zaszczyciłeś świętym posłannictwem, radował się wiecznie w niebieskiej chwale. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

* * *

Śp. ks. Jan Bogacki urodził się 10 kwietnia 1949 r. w Ulanowicach, powiat Grodków w rodzinie robotniczej Pawła i Anny zd. Torka jako najstarszy z trojga rodzeństwa. W 1951 r. cała rodzina przeprowadziła się do Krapkowic, co było związane z miejscem pracy ojca, zatrudnionego w Zakładach Przemysłu Skórzanego Otmęt w Krapkowicach. W 1956 r. rozpoczął naukę w szkole podstawowej w Krapkowicach i od 1963 r. kontynuował edukację w liceum ogólnokształcącym w Gogolinie. Egzamin dojrzałości złożył w 1967 r. i bezpośrednio po maturze wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego Śląska Opolskiego w Nysie. Studia seminaryjne przerwała obowiązkowa służba wojskowa w latach 1968-1970, do której ówcześnie powoływani byli również klerycy seminarium. Święcenia kapłańskie przyjął 28 kwietnia 1974 r. w katedrze opolskiej z rąk biskupa Franciszka Jopa. Po święceniach został wikariuszem w parafii św. Józefa w Zabrzu (1974-1977), a następnie w Strzelcach Opolskich (św. Wawrzyńca, 1977-1980), Jasionie (1980-1983) oraz parafii katedralnej w Opolu (1983-1984). Pozostając wikariuszem tej ostatniej parafii w 1984 r. otrzymał nominację na budowniczego nowego kościoła pw. Bł. Czesława na opolskim Zaodrzu, a w 1989 r. został pierwszym proboszczem powstałej tam nowej parafii. W grudniu 1991 r. ze względu na zły stan zdrowia, złożył rezygnację z funkcji proboszcza zaodrzańskiej parafii i objął parafię w Górażdżach, której duszpasterzem był aż do 2006 r., kiedy to ze względów zdrowotnych zamieszkał w Diecezjalnym Domu Księży Emerytów w Opolu. Biskup Opolski nadał mu w 1992 r. tytuł dziekana honorowego. Zmarł w Opolu 19 kwietnia 2018 r.