Spotkanie Róż Różańcowych

W najbliższą sobotę ks. Dominik zaprasza wszystkie Róże Różańcowe i tych wszystkich, którzy chcą włączyć się we wspólną modlitwę Żywego Różańca na spotkanie do dolnego kościoła na godz.: 15:00.

Czym są Róże Różańcowe?

"Żywy Różaniec" jest zorganizowaną wspólnotą osób, które modlą się codziennie na różańcu. Organizacja ta odpowiada kształtowi samej modlitwy różańcowej, która polega na rozważaniu 20 tajemnic z życia Jezusa i Maryi przy jednoczesnym odmawianiu przy każdej tajemnicy jednego "Ojcze nasz" 10 "Zdrowaś Maryjo" i jednego "Chwała Ojcu".

Każda "Róża Różańcowa" składa się z 20 osób, a każda z nich odmawia codziennie przynajmniej jedną tajemnicę różańca. Koniecznie jednak tę, która zostaje powierzona do rozważania i odmawiania raz w miesiącu, przy "zmianie tajemnic". Przy tej zmianie, co miesiąc, wszystkim członkom przydziela się nowe tajemnice do odmawiania, w taki jednak sposób, aby w jednej "Żywej Róży" były każdego dnia odmówione wszystkie tajemnice w sumie dwadzieścia. Tak więc, nawet, gdy poszczególni członkowie "Żywej Róży" odmawiają dziennie tylko jedną tajemnicę, to w całej Róży rozważany jest cały różaniec, czyli wszystkie części i tajemnice.

Bardzo istotne jest również to, że wszyscy członkowie Róży modlą się w tej samej intencji, która jest również zmieniana co miesiąc.

Członkowie Żywego Różańca mogą dostąpić odpustu zupełnego, pod zwykłymi warunkami, osiem razy w roku, mianowicie:
* w dniu przyjęcia do Żywego Różańca,
* Narodzenia Pana Jezusa (25 XII),
* Ofiarowania Pańskiego (2 II),
* Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie (25 III),
* Zmartwychwstania Pańskiego (zgodnie z kalendarzem liturgicznym),
* Wniebowzięcia Matki Bożej (15 VIII),
* w święto Królowej Różańca świętego 7 października.
* oraz Niepokalanego Poczęcia Maryi (8 XII).