1990

Kolejnymi współpracownikami proboszcza byli wikariusze: ks. Krzysztof Świtała, ks. Rafał Pawliczek, ks. Krzysztof Matysek, ks. Piotr Nawrath. Na nabożeństwa w baraku-kaplicy, przychodziło coraz więcej ludzi. Po raz pierwszy sakramentu bierzmowania udzielał bp Gerard Kusz, w dniu 21 kwietnia 1990 roku. Zebrało się wtedy tak wielu parafian, że uroczystość musiała odbywać się na zewnątrz baraku.

Do pierwszej komunii świętej 6 maja tegoż roku przystąpiła pierwsza grupa, złożona z 67 dzieci. Pierwsza procesja Bożego Ciała, 14 czerwca, podążała ulicami Spacerową, Świerczewskiego (obecnie Hallera), Domańskiego, Niemodlińską, by powrócić znów ulicą Świerczewskiego. W kronice parafialnej odnotowano, że na tę uroczystość proboszcz zakupił nowy baldachim. W tamtym okresie każde nowe wydarzenie parafialne było głęboko przeżywane.