Informacje o parafii

Zobacz podstawowe informacje o naszej parafii, dane adresowe, numer telefonu oraz inne informacje.

Rzymskokatolicka Parafia

pw. błogosławionego Czesława w Opolu

ul. Hallera 2,

45-782 Opole

Numer telefonu: 77 474 69 71


Konto Parafii:  
Bank PeKao S.A. I.O. w Opolu   24 1240 1633 1111 0000 2651 6758

    
Konto Parafialnego Zespołu Caritas:   
Bank PKO BP 56 1020 3668 0000 5302 0134 8473

    
Konto „Fundusz Remontowy”:  
Bank PKO BP Nr 24 1020 3668 0000 5102 0437 2637 (PLN)                                                           
Bank PKO BP Nr 53 1020 3668 0000 5802 0437 2645 (EUR)