Nabożeństwa różańcowe w naszej parafii!

Nie ma dla Matki Bożej milszej, a dla ludzi skuteczniejszej modlitwy nad Różaniec.”
Sługa Boży Kard. August Hlond

Św. Jan Paweł II nauczał, że: "Modlitwa różańcowa jest modlitwą człowieka za człowieka; jest modlitwą ludzkiej solidarności, modlitwą wspólną odkupionych, która odbija w sobie ducha i intencje pierwszej z odkupionych, Maryi, Matki i obrazu Kościoła; jest modlitwą za wszystkich ludzi świata i historii, żywych i umarłych, powołanych do tworzenia wraz z nami Ciała Chrystusa i do stania się wraz z Nim współdziedzicami chwały Ojca".

Przed nami miesiąc październik. Chciejmy w tym miesiącu odpowiedzieć na wielokrotne wołanie Maryi, która zapraszała już tyle razy do odmawiania różańca. W tym roku na zaproszenie Ojca Świętego Franciszka, który ogłosił, że październik będzie Nadzwyczajnym Miesiącem Misyjnym chcemy szczególnie prosić za Misje Święte na całym świecie. Chciejmy wołać o nowych i świętych misjonarzy, którzy będą nieśli Chrystusa tym, którzy Go jeszcze nie znają. Zapraszamy całe rodziny, dzieci i rodziców, babcie i dziadków. Módlmy się za siebie nawzajem.
Serdecznie zapraszamy!!!